Membran

45 AZN

Kateqoriya:

Description

MEMBRANE FİLTRİ (ƏSAS FİLTR): Ters osmoz prosesi həyata keçirərək suyun yarı keçirici membran olan membran məsamələrindən keçməsini təmin edir. Nano ölçülü qalıqları, hissəcikləri, ağır metalları, kimyəvi maddələri, virusları, bakteriyaları, mikroorqanizmləri və əhəngləri təmizləyərək ideal keyfiyyətli steril içməli su əldə etməyin ən qabaqcıl texnoloji metodudur. Membranın məsamə diametri yalnız su molekullarının keçməsi üçün əlverişlidir və su molekulu xaricindəki bütün ionları xaric edir. Membran spiral şəklindədir və xüsusi hazırlanmış tam qapali vakum qabda yerləşir .